ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ

Ταυτόχρονη ταύτιση του δρομολογίου που ακολούθησε το μηχανογραφικό χαρτογραφημένο σύστημα της εταιρείας μας, δίνει την δυνατότητα για περισσότερη διαφάνεια και εξειδικευμένη αποστολή αναλυτικών στατιστικών δεδομένων προς τον πελάτη.