ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ

Η διανομή των δειγμάτων μπορεί να γίνει σε εξειδικευμένους χώρους όπως καφετέρειες,

σχολεία και άλλα ανάλογα με τον καταναλωτή που σας ενδιαφέρει. 

System.String[]